Darmowa dostawa od 150,00 zł
Darmowa dostawa od 150zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU - “NAGRADZAMY OBSERWATORÓW NASZYCH INFLUENCEREK. ROZDANIE JESIENNEJ KOLEKCJI CATWALK”

§1. OrganizatorOrganizatorem konkursu MakeAR “NAGRADZAMY OBSERWATORÓW NASZYCH INFLUENCEREK. ROZDANIE JESIENNEJ KOLEKCJI CATWALK” jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302.Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Makear s.c., Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, NIP 8952085396, REGON 022200302.Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram ani Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram czy Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowaKonkurs rozpoczyna się dnia 29.09.23 i trwa do 06.10.23 (do północy).Uczestnicy nagradzani są za odpowiedź na pytanie konkursowe (Dokończ zdanie: “Moim ulubionym produktem z MAKEAR jest…), którą mają umieścić w komentarzu pod postem konkursowym. Za zapis do grupy Makear - Professional products oraz obserwację profilu @makear.official oraz konta influencerki, na którym bierze udział w rozdaniu.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.Powołana na potrzeby Konkursu komisja z opublikowanych odpowiedzi na pytanie konkursowe wybierze po 2 najlepsze komentarze na koncie każdej z influencerek organizujących rozdanie, które zostaną nagrodzone.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w KonkursieW Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnychnie jest członkiem Komisji Konkursowej ani Komisji Reklamacyjnej oraz nie łączą jej żadne relacje rodzinne, ani partnerskie z wyżej wymienionymi osobami,zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,wykonała Zadanie Konkursowe,wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady Konkursu i przebiegKonkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/annagasienica_/https://www.instagram.com/olootka_nailart/https://www.instagram.com/paznokcie_malami/https://www.instagram.com/polakierowana_klaudia.gagracz/https://www.instagram.com/herlovely_nails/https://www.instagram.com/patrizianails_/https://www.instagram.com/iwannadonails/https://www.instagram.com/nailsbyem.k/https://www.instagram.com/kamila_szamalek_beauty/https://www.instagram.com/stylizacjaannahajder/https://www.instagram.com/agnieszka_beauty_artist/https://www.instagram.com/nails_andy9/https://www.instagram.com/nails_by_evelyn9/https://www.instagram.com/wondernails_wn/Zadanie konkursowe polega na: obserwowaniu profilu @makear.official oraz konta influencerki, na którym Uczestnik bierze udział w rozdaniu polubieniu posta konkursowegoopublikowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem na portalu Instagramdołączenie do grupy https://www.facebook.com/groups/makear/ (jeśli Uczestnik jest już członkiem grupy również może brać udział)Udział w Konkursie biorą prace związane z tematyką Konkursu, które nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 2 najciekawsze komentarze (na portalu Instagram na każdym koncie biorącym udział w rozdaniu) i nagrodzi autorów po 1 wybranym kolorze lakieru z kolekcji CATWALK (o wartości 39,99 zł jeden) lub bonem o jej równowartości.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez wiadomość na portalu Instagram wysłaną z konta, na którym brali udział w rozdaniu. Warunkiem otrzymania nagrody konkursowej jest przesłanie w odpowiedzi danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskich prac.Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Makear w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisach Instagram i Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.

 § 5. Dane osobowe uczestników KonkursuAdministratorem danych osobowych Uczestników jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych z prawem danego Uczestnika do ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 6. Postanowienia końcoweRegulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:Organizator może zamieszczać uproszczony opis zasad trwania konkursu na portalach Instagram i Facebook oraz innych profilach marki w celach informacyjnych, jednak moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.Uczestnik może składać wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu w trakcie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu drogą korespondencyjną lub elektroniczną. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych. Organizator może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Uczestników przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zgłoszenia.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 1014 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-05
Towar zgodny z opisem, polecam. Szybka wysyłka.
2023-12-05
Lakiery są super jakości, jestem zadowolona
pixel