Darmowa dostawa od 150,00 zł
Darmowa dostawa od 150zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu Walentynki

REGULAMIN KONKURSUWYGRAJ JEDEN Z ZESTAWÓW KOLEKCJI RED LOVE LIMITED§1. OrganizatorOrganizatorem konkursu MakeAR “WYGRAJ JEDEN Z ZESTAWÓW KOLEKCJI RED LOVE LIMITED” jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302.Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Makear s.c., Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, NIP 8952085396, REGON 022200302.Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram ani Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram czy Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowaKonkurs rozpoczyna się dnia 03.02.2023 i trwa do 10.02.2023 (do północy).Uczestnicy nagradzani są za odpowiedź na pytanie konkursowe (Jaka jest dla Ciebie idealna stylizacja walentynkowa? Uzasadnij swoją odpowiedź i wygraj jedną z naszych nowości: SET RED 1 LUB SET RED 2 z kolekcji RED LOVE LIMITED), którą mają umieścić w komentarzu pod postem konkursowymW celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.Powołana na potrzeby Konkursu komisja z opublikowanych odpowiedzi na pytanie konkursowe wybierze 2 najlepsze komentarze, które zostaną nagrodzone.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w KonkursieW Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnychnie jest członkiem Komisji Konkursowej ani Komisji Reklamacyjnej oraz nie łączą jej żadne relacje rodzinne, ani partnerskie z wyżej wymienionymi osobami,zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,wykonała Zadanie Konkursowe,wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady Konkursu i przebiegKonkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresami: https://www.facebook.com/makearpl Zadanie konkursowe polega na: obserwowaniu profilu Organizatorapolubieniu posta konkursowegoopublikowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem na portalu FacebookUdział w Konkursie biorą prace związane z tematyką Konkursu, które nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 2 najciekawsze komentarze (na portalu Facebook) i nagrodzi autorów set RED 1 lub set RED 2 (o wartości 119,97 zł) lub bonem o jej równowartości.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez komentarz pod postem konkursowym. Warunkiem otrzymania nagrody konkursowej jest przesłanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej odpowiedzi danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskich prac.Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie konkursowe jest uzasadnieniem, którą nagrodę chce otrzymać Uczestnik.Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Makear w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. 

§ 6. Dane osobowe uczestników KonkursuAdministratorem danych osobowych Uczestników jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Facebook, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych z prawem danego Uczestnika do ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:Organizator może zamieszczać uproszczony opis zasad trwania konkursu na portalach Instagram i Facebook oraz innych profilach marki w celach informacyjnych, jednak moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.Uczestnik może składać wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu w trakcie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu drogą korespondencyjną lub elektroniczną. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych. Organizator może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Uczestników przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zgłoszenia.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 1369 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-15
Formy najlepsze jakie mialam
2024-06-14
Wszystko super i dostawa też bardzo szybko ❤️
pixel